ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

ਵੈਟਰਨਜ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਵੈਟਰਨਜ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ – ਵੈਨਕੂਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ – ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.