ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

01 / ਮੇਲ

ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ:
ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ
205-4300 ਉੱਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਬਰਨਬੀ, B.C. V5J 0B3

02 / ਫੈਕਸ

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
604-395-4376

03 / ਈਮੇਲ

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: tenantplacement@
newchelsea.ca

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

**ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ BC ਹਾਊਸਿੰਗ “ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੀ” ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।**

BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਲਸੀ ਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ 604-395-4370 ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ tenantplacement@ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
newchelsea.ca

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.