ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ

ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਸਦੱਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ।

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.