Mga Update sa COVID-19 ng New Chelsea Society

ALAMIN ANG HIGIT PA
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

Tungkol sa Amin

Sa New Chelsea Society, nagbibigay kami ng abot-kayang pabahay na may puso sa Lower Mainland mula pa noong 1952.

Pabahay na May Puso

Hinahangad namin na mabigyan ang aming mga residente ng mas higit sa isang lugar na tirahan. Gusto namin silang mabigyan ng tahanan at komunidad.

Bisyon

Isang tahanan para sa lahat sa isang mapagmalasakit na komunidad

Misyon

Batay sa aming pamana na pagsuporta sa mga beterano, ang New Chelsea Society ay nagbibigay ng ligtas, may seguridad, at abot-kayang mga tahanan, kasama ang mga suporta para sa aming mga residente upang matulungan silang mamuhay nang lubos sa aming komunidad.

Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng:

  • Pagbibigay ng mga tahanan para sa lahat ng tao na nahihirapang makahanap ng angkop na abot-kayang tahanan.
  • Pag-unawa, pagpapadali, at pag-uugnay sa mga residente sa mga ahensya ng suporta, habang gumagawa din ng mga programa upang masuportahan ang matagumpay na mga pangungupahan.
  • Pagbuo ng mga inisyatiba sa pagtatatag ng komunidad at mga aktibidad na nagbibigay sa mga residente ng maraming pagkakataon para sa pakikilahok sa kanilang mga komunidad.

Kami ay isang organisasyon na inuuna ang diskarteng mga tao muna para makabuo ng isang mapagmalasakit at inklusibong komunidad.

Pagmamalasakit & paggalang

  • Kami ay mabait, bukas at madaling lapitan ng lahat sa aming komunidad. Bukas kami at tinatanggap namin ang mga pagkakaiba-iba at ginagawa ang aming trabaho nang may ngiti at mabuting puso upang makabuo ng mga ligtas at inklusibong mga espasyo.

Pagbibigay-kapangyarihan sa mga tao

  • Habang kinikilala ang mga hangganan at ang pangangailangan para sa pag-aalaga sa sarili, nagsusumikap kaming magbigay ng mga pamamaraan, madudulugan o mapagkukunan at kaalaman upang masuportahan ang mga tao sa loob ng aming komunidad na tunay na makapamuhay nang lubos. Hinihikayat namin ang pakikiramay at pagmamalasakit para makabuo ng mas malawak na pananaw at makatulong na magabayan ang aming mga aksyon. 

Pagtutulungan

  • Itinataguyod namin, nang may integridad at lakas ng loob, ang isang kapaligiran para sa malinaw at tapat na komunikasyon, pagbuo ng mga nagtutulungan at mapagsuportang mga relasyon batay sa tiwala at pagpapahalaga sa isa’t isa. Kami ay isang propesyonal at dedikadong pangkat na nagtatrabaho sa sama-samang pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng aming mga komunidad.

Paggawa ng tama

  • Kami ay nangangako na tugunan ang mga pangangailangan ng aming komunidad, buong-pusong kinikilala ang mga tagumpay at nakakamit upang mahikayat ang patuloy na pagpapabuti para sa aming mga tao & sa New Chelsea Society. Nilalayon naming gumawa ng patas, pare-pareho, at may-kabatirang mga desisyon para sa ikabubuti ng lahat.

Paggawa ng kaibahan

  • Inaako natin ang ating tungkulin sa unti-unting pagbuo ng isang mas mabuting mundo. Bukas ang aming isipan at bukas sa pagbabago, ginagawa ang aming makakaya sa isang mapagmalasakit na paraan upang makagawa ng mga bagay bilang paglilingkod sa iba.

Ang aming kasaysayan

Noong itinatag ang New Chelsea Society ng mga sangay ng Royal Canadian Legion sa Vancouver, ang orihinal na layunin ay magbigay ng abot-kayang pabahay sa mga beterano. Habang umuunlad ang mga komunidad na aming pinapatakbo, nagbago rin kami kasama nila upang mapalawak ang aming mandato na isama ang mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga pamilya. Ang aming 20 abot-kayang ari-arian na pabahay ay nag-aalok sa mga residente ng isang hanay ng mga opsyon sa pabahay upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan. Bukod pa rito, mayroon kaming pansamantalang pabahay na magagamit sa Winch House para sa mga miyembro ng Royal Canadian Legion at Army, Navy, Air Force Veterans sa Canada, at mga emergency first responder na nasugatan at nangangailangan ng malugod na lugar upang magpagaling.

Kahit kanino kami nakikipagtrabaho, ang aming pangunahing layunin ay bigyan sila ng ligtas, malinis, abot-kayang pabahay sa mga makatwirang presyo. Para sa amin, ang pabahay na may puso ay nangangahulugan ng pagiging higit pa sa isang non-profit housing society o isang landlord. Nangangahulugan ito ng pagmamalasakit sa lahat ng nakatira sa isang tirahan ng New Chelsea Society. Ang integridad, dignidad, at pakikiramay ay gumagabay sa mga pagpapahalaga na tumutulong sa amin na tuparin ang pangakong ito sa bawat residente.

Habang iniisip namin ang hinaharap para sa ating rehiyon kung saan ang lahat ay may access sa abot-kayang pabahay, patuloy kaming mamumuno upang makalikha ng komunidad at madagdagan ang bilang ng magagamit na mga opsyon sa abot-kayang pabahay. At higit sa lahat, bibigyan namin ang mga tao ng lugar na matatawag na tahanan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.