Mga Update sa COVID-19 ng New Chelsea Society

ALAMIN ANG HIGIT PA
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

Mga Serbisyo sa Residente at Pagpapahusay sa Komunidad

Pagtiyak sa Ligtas at May Seguridad na Pabahay

Ang Departamento ng mga Serbisyo sa Residente at Pagpapahusay sa Komunidad sa New Chelsea Society ay nagtatrabaho upang matiyak na nakatira ang lahat ng residente sa ligtas at may seguridad na pabahay.

Makakamit Natin Ito Sa pamamagitan ng:

A. Pagpapalakas sa mga Residente

Pagbibigay ng suporta sa mga residente sa pag-unawa sa kanilang mga responsibilidad bilang mga nangungupahan, at paghahanap at pag-access sa mga serbisyo upang matulungan silang mapanatili ang masaya at matatag na pangungupahan, pagsasarili sa kanilang mga tahanan, at isang ugnayang may respeto sa isa’t isa at pakikipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay.

B. Pagpapalakas sa Kawani

Pagbibigay ng pagsasanay, edukasyon at suporta sa mga kawani at pagtulong sa kanila sa pakikipag-ugnayan sa mga residente sa pagresolba ng mga salungatan, alalahanin, at/o mapaghamong mga isyu.

C. Pagsuporta sa Komprehensibong Proseso ng Paglalagay ng Nangungupahan

Pagpili at pagtanggap ng mga bagong residente, at pakikipagtulungan sa mga kawani sa Operations Department upang matiyak ang isang positibong simula sa bawat pangungupahan.

D. Pangangasiwa sa mga Pagtatapos ng Pangungupahan

Pangunguna sa anumang Residential Tenancy Hearings, at/o pagtulong sa mga residente na lumipat sa pabahay na mas angkop para sa kanilang mga pangangailangan kapag dumating na ang oras para lumipat sila.

E. Pagpapatibay sa mga Pagtutulungan

Paglikha ng mga pakikipagtulungan sa komunidad upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente, upang mapalawak ang mga serbisyo sa mga residente, at upang mapalawak ang komunikasyon sa pagitan ng mga naaangkop na ahensya upang magawang makipagtulungan sa pagtulong sa paglutas ng mga isyu.

F. Pananaliksik sa mga Pangangailangan ng Residente

Pagsasagawa ng patuloy na pananaliksik sa mga partikular na pangangailangan at kinakailangan ng iba’t ibang populasyon ng residente upang mapabuti ang kalidad ng buhay at masuportahan ang matagumpay na mga pangungupahan.

G. Paghahanap ng Pondo para sa mga Serbisyong Suporta

Pagsasagawa ng patuloy na pananaliksik sa mga partikular na pangangailangan at kinakailangan ng iba’t ibang populasyon ng residente upang mapabuti ang kalidad ng buhay at masuportahan ang matagumpay na mga pangungupahan.

Narito kami para tulungan ka!

Narito ang ilan sa mga paraan na matutulungan ka namin sa panahon ng pangungupahan mo sa New Chelsea Society.

  • Pinamamahalaan namin ang mga intake form para sa mga taong interesadong maging bagong residente
  • Nagbibigay kami sa mga residente ng Handbook ng Nangungupahan at isang Welcome Package
  • Nag-aayos kami ng mga programa at aktibidad, at nag-aalok ng mga pagkakataong magboluntaryo
  • Nakikipag-ugnayan kami sa Operations bilang tugon sa mga kahilingan sa pagmementena at pagkukumpuni
  • Nag-aalok kami ng mga workshop na pang-edukasyon para sa mga residente
  • Tumutulong kami sa paglutas ng mga salungatan sa pagitan ng mga residente, at tinutulungan ang mga residente na matugunan ang kanilang mga alalahanin

Kailangan ng Tulong?

Kailangan mo ba ng tulong mula sa Mga Serbisyo sa Residente at Pagpapahusay sa Komunidad? Makipag-ugnayan sa Amin:

admin@newchelsea.ca

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.