Winch House

Winch House

Ang pasilidad na ito ay isang “home away from home” para sa mga miyembro ng Canandian Forces, bumbero, ambulansya at mga opisyal na nagpapatupad ng batas, at mga miyembro ng Royal Canadian Legion at kanilang mga pamilya upang makabawi mula sa mga pinsala, kabilang ang sikolohikal na pinsalang dulot ng post-traumatic stress disorder. Available ang therapist para sa mga bata, mag-asawa at pagpapayo sa pamilya upang tumulong sa proseso ng pagpapagaling. Makikita sa isang tahimik, pampamilyang kapitbahayan sa tabi ng playground ng mga bata, ang townhouse na ito ay perpektong lugar para sa mga pinarangalan na residenteng ito upang makuha ang tulong na talagang kailangan nila.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda, Pabahay ng pamilya
  • Pets: Hindi tinatanggap
  • Smoking: Hindi
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Oo