Stamps Place

Stamps Place

Ang Stamps Place sa 400 Campbell Avenue ay unang binuksan noong 1968. Ang 21 gusaling ari-arian na ito ay binubuo ng mga apartment at townhouse, sa 10 ektarya ng lupa. Available ang pabahay para sa mga pamilya at independiyenteng mga matatanda. Ang ari-arian ay maginhawang katabi ng Ray-Cam Co-operative Community Center.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize, Mga Suite at Townhouse
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda, Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi