Kidney Suites Program

Kidney Suites Program

Ang Kidney Suites Program ay isang pagtutulungan ng New Chelsea Society, The Kidney Foundation of Canada, BC Branch, at ng Pacific Command ng Royal Canadian Legion (ngayon ay BC-Yukon Command).

Tinitiyak ng pagtutulungang ito ang ligtas, abot-kayang tirahan para sa mga pasyente sa bato na may mga pangangailangang pinansyal na nakatira sa labas ng lower mainland at kailangang maglakbay sa Vancouver para sa operasyon na pag-transplant.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Hindi-naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda, Pabahay ng pamilya
  • Pets: Hindi tinatanggap
  • Smoking: Hindi
  • Accessibility: Hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Oo