Chelsea Village

Chelsea Village

Ang Chelsea Village ay nasa tabi mismo ng maraming tindahan at restaurant sa Hastings Street sa distrito ng “The Heights”, kaya bahagi ito ng isang maginhawa at madaling ma-access na komunidad. Mayroong 43 pampamilyang yunit, 16 na apartment at 27 na dalawang-palapag na townhouse. May magagamit na ligtas na underground parking para sa mga residente pati na rin ang mga laundry room, na may mga plumbing hookup na available sa mga townhouse para sa mga laundry machine.


  • Location: Burnaby
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda, Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi