Chelsea Terrace

Chelsea Terrace

Kasama sa Chelsea Terrace ang tatlong gusali sa 5895, 5897, 5899 Kincaid Street sa isang magandang-landscape na ari-arian sa Burnaby. Sa malalaking damuhan at malalagong puno sa paligid ng Chelsea Terrace, ang mga residente ay madaling makapaglalakad-lakad sa kaaya-ayang kapaligiran. Kasama sa mga amenity sa gusali ang dalawang coffee shop lounge at iba pang mga meeting space para mahikayat ang aktibong buhay panlipunan. Mayroong 208 yunit sa kabuuan ng tatlong gusali na may mga laundry facility on site. Ang mga residente ay mayroon ding aktibong komite na nag-oorganisa ng mga aktibidad na panlipunan.


  • Location: Burnaby
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi