Chelsea Place

Chelsea Place

10 minutong lakad lang mula sa Central City Shopping Center at sa King George Skytrain station, nag-aalok ang Chelsea Place ng access sa malaking lungsod mula sa isang tahimik na kapitbahayan. Mayroong 36 na pampamilyang townhouse na bawat isa ay may kasamang garahe ng kotse. May mga on-site na laundry room pati na rin laundry plumbing hookup na available din sa loob ng mga townhouse na yunit. Kasama sa ari-arian ang isang community room at playground.


  • Location: Surrey
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi