Chelsea Park

Chelsea Park

Ang mga matatanda na higit sa edad na 55 ay maaaring mangailangan ng tulong upang makapamuhay nang nakapag-iisa. Ang team sa aming Chelsea Park supportive seniors facility ay tumutulong na subaybayan ang kaligtasan ng aming mga residente gamit ang isang 24-hour emergency response system at nagbibigay ng dalawang araw-araw na pagkain, lingguhang housekeeping, serbisyo sa paglalaba at mga aktibidad na pakikisalamuha tulad ng mga barbecue, biyahe sa bus at mga sesyon ng ehersisyo.

Ang Chelsea Park ay isang limang palapag na seniors housing complex na itinayo noong 2007, na nag-aalok ng malapitan, maganda ang pagkadisenyo, komportable at abot-kayang pamumuhay para sa mga matatanda. Matatagpuan malapit sa Commercial Drive, mga parke at mga pasilidad ng libangan, pamimili at malapit sa pampublikong transportasyon, nagbibigay ito ng isang napaka-accessible at mainam na titirhang komunidad para sa mga residente.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Chelsea Park mangyaring bisitahin ang: www.chelseaparkbc.ca o i-download ang aming brosyur.

Para makapag-book ng personal tour makipag-ugnayan kay Norma sa pamamagitan ng email, o tumawag sa 604.789.7132 o sa 604.868.5500.

 


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Hindi-naka-subsidize
  • Residence Type: Pabahay para sa mga Matatanda na edad 55+ na may mga Suporta
  • Pets: Hindi tinatanggap
  • Smoking: Hindi
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Oo