Chelsea North

Chelsea North

Ang Chelsea North ay isang abot-kayang paupahang pabahay para sa mga matatanda na mababa ang kita at mga taong may kapansanan. Matatagpuan sa gitna ng Londsdale Avenue ng North Vancouver, na may madaling access sa pamimili at mga amenities tulad ng North Vancouver City Library, nag-aalok ang complex na ito ng kaginhawahan at accessibility sa mga residente nito. Mayroong 33 apartment para sa mga matatanda na mababa ang kita, kabilang ang apat na yunit na naa-access ng wheelchair para sa mga taong may kapansanan. Ang mainit na tubig at init ay kasama sa upa. Mayroon ding magagamit na underground parking.


  • Location: North Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize, Hindi-naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi