Chelsea Marine

Chelsea Marine

Ang proyektong ito ay sa pakikipagtulungan sa BC Housing at sa Lungsod ng Vancouver.

Ang Chelsea Marine ay idinisenyo upang hikayatin ang magkakaibang halo ng mga nangungupahan kabilang ang mga walang asawa na mababa ang kita, mga matatanda, mga pamilyang may mga anak, at mga taong may mga kapansanan. Ang New Chelsea Society ay kaakibat ng Legion at nagbibigay na ng murang pabahay sa Lower Mainland sa loob ng mahigit 70 Taon.

Alamin ang Higit Pa


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize, Hindi-naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda, Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Hindi
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi