Chelsea Heights

Chelsea Heights

Sa tabi ng magandang Confederation Park, ang ari-arian na ito ay malapit din sa isang pampublikong aklatan, pampublikong swimming pool, paaralang elementarya, at isang malaking commercial district na may mga shopping at restaurant. Nagtatampok ang ari-arian ng 38 two-bedroom na mga duplex.


  • Location: Burnaby
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi