Chelsea Gardens (Pamilya)

Chelsea Gardens (Pamilya)

Nag-aalok ang Chelsea Gardens ng 53 one-bedroom na suite para sa mga pampamilyang townhouse. Ang ari-arian na ito ay 10 minutong lakad lamang papunta sa mataong Fraser at 49th Avenue na shopping district.

Nag-aalok ang ari-arian ng elevator, lounge na may mga pasilidad na pangkusina at mga pampublikong banyo. Maaari ding ma-access ng mga residente ang isang laundry room sa gusali.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Hindi
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi