Chelsea Crossing

Chelsea Crossing

Malapit sa pampublikong transportasyon sa istasyon ng Joyce Skytrain at limang minutong lakad lamang mula sa Burnaby Central Park at Swangard Stadium, ang complex na ito ay nagbibigay ng abot-kayang pabahay sa medyo tahimik na kapitbahayan. Mayroong 31 yunit sa ari-arian na may halo ng 2, 3, at 4 bedroom apartment. Ang mga residente ay may access sa ligtas na underground parking, mga laundry room (at laundry hookup sa ilang mga yunit), isang common room, at isang nabakuran na playground.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize
  • Residence Type: Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Tinutugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi