Chelsea Corner

Chelsea Corner

Malapit sa gitna ng Commercial Drive na kapitbahayan at nasa nalalakad na distansya mula sa tatlong parke sa East Vancouver, ang Chelsea Corner ay bahagi ng isang masigla at umuunlad na mixed-use na komunidad. Ang ari-arian ay may 28 na mga pampamilyang townhouse (2 at 3 palapag na yunit). Mayroon din itong ligtas na underground na parking, isang nabakuran na playground, at mga laundry room at mga tubo para sa mga laundry machine na magagamit sa mga townhouse.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Naka-subsidize, Mga townhouse
  • Residence Type: Pabahay ng pamilya
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi