Mga Update sa COVID-19 ng New Chelsea Society

ALAMIN ANG HIGIT PA
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

Mga Oportunidad sa Trabaho

Ang New Chelsea Society ay nakatuon sa pagbibigay ng pabahay na may puso sa buong Lower Mainland.

Nagbibigay kami sa mga matatanda at pamilya ng mas higit sa bahay. Nililinang namin ang komunidad at binibigyan sila ng lugar na matatawag na tahanan. Ang gawaing ito ay ginawang posible ng aming dedikado, masugid na mga tauhan. Ginagawa ng aming mga tauhan ang kanilang pinakamahusay na trabaho para mapangalagaan at makalikha ng isang komunidad para sa aming mga residente. Ginagawa naman namin ang aming makakaya upang makalikha ng isang mahusay na lugar ng trabaho para sa aming mga tauhan.

Ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa pagtutulungan at mapagsuportang kultura sa aming organisasyon. Ang mga tauhan ay sinusuportahan upang magawa ang kanilang pinakamahusay na trabaho sa pamamagitan ng mga pagkakataon sa propesyonal na pag-unlad at iba pang mga pagkakataon para sa pagsulong. Hinihikayat namin ang isang positibo, nakapagpapasigla na kapaligiran kung saan ang lahat ay masisiyahang magtrabaho.

Nagagawa naming alukin ang mga tauhan ng mapagkumpitensyang suweldo at mga package ng benepisyo kabilang ang Employee & Family Assistance Program, RRSP matching, pati na rin ang mga karagdagang benepisyo sa tauhan tulad ng Costco membership, gym membership, access sa binabayarang plan sa cell phone ng empleyado, at access sa NCS Avion Visa air miles point para sa personal na paglalakbay.

“Ipinagmamalaki ko na bahagi ako ng organisasyong ito na nagbabalik ng labis sa komunidad. Naging tauhan ako mula noong 2008. Maraming pagkakataon para sa paglago at pagsulong sa loob ng kumpanya at ako ay patunay ng kalamangan na iyon. Nagsimula ako bilang Housekeeper at ako ngayon ang Manager ng Chelsea Park, ang aming Tahanang Pabahay na Suportibo sa mga Matatanda.

Bilang Employer, ang New Chelsea Society ay nagtatakda ng isang huwarang pamantayan na pinatutunayan ng pananaw ng Society para sa hinaharap at ng kanilang tagumpay. Ang kultura ng society ay may tunay na pagpapahalaga at paggalang sa kanilang mga empleyado. Sinusuportahan nila kami sa oras ng aming mga pangangailangan at itinataguyod nila ang kagalingan sa lugar ng trabaho. Bilang empleyado alam kong mahalaga kami. Pinahahalagahan ng aming mga superbisor ang aming mga opinyon at ideya, pinakikinggan kami, at hinihikayat at binibigyang kapangyarihan kami na umunlad at magbigay ng pinakamahusay na serbisyong posible para sa aming mga nangungupahan at residente at upang maging pinakamahusay sa abot ng aming makakaya.”

Karen Dupont | Tagapamahala, Chelsea Park

“Ang New Chelsea Society ay isang mahusay na organisasyon na may mapagmalasakit na diskarte sa kanilang mandato na magbigay ng ligtas na abot-kayang pabahay sa mga matatanda na mababa ang kita, mga taong may kapansanan at mga pamilya. Ang mapagmalasakit na diskarteng ito ay umaabot sa parehong mga nangungupahan at tauhan na nagtutulungan upang makalikha ng isang komunidad. Ito ay lumilikha ng isang positibo at kapakipakinabang na lugar ng trabaho kung saan ang kultura at mandato ng Society na pabahay na may puso ay direktang nauugnay sa mga positibong resulta sa kanilang portfolio ng pabahay, at sa mga komunidad kung saan sila nagpapatakbo. Bukod dito, ang organisasyon ay makabago at moderno sa teknolohiya na palaging sumusuporta sa mga tauhan upang mahikayat ang kanilang personal at propesyonal na paglago.”

Jesse Mckay | Tagapamahala ng Site

“Aktibong hinihikayat ng New Chelsea Society ang ideya ng pagpapahalaga at pakikipag-ugnayan ng empleyado. Ang paborito kong aspeto ay ang bukas na komunikasyon na mayroon kami sa pagitan ng lahat ng empleyado at ng pangasiwaan.”

Fouz Mohamed | Tagapamahala ng Site

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.