Chelsea Place

Chelsea Place

Chelsea Place تنها 10 دقیقه پیاده از محله ای آرام به شهر بزرگ، مرکز خرید Central City و ایستگاه قطار King George Skytrain، دسترسی دارد. 36 تاون هاوس خانوادگی وجود دارد و هر کدام یک گاراژ اتومبیل دارد. اتاق های خشکشویی در محل و همچنین اتصالات لوله کشی لباس شویی نیز در داخل واحدهای تاون هاوس وجود دارد. این ملک یک اتاق اجتماعی و زمین بازی دارد.


  • Location: Surrey
  • Housing Type: یارانه ای
  • Residence Type: مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نیازهای جابجایی را برآورده می کند
  • Special Housing Program: خیر