Chelsea Lodge

Chelsea Lodge

این ملک، 49 سوئیت برای سکونت تک نفره دارد. امکانات رفاهی فراوان و یک چمن بزرگ و خصوصی وجود دارد که ساکنان می توانند برای کباب پختن و تفریحات فضای باز تابستانی از آن بهره ببرند. ساکنان دوست داشتنی اینجا با بازی ها، مراسم شام خوری و رویدادهای اجتماعی فعال می مانند که همه این کارها به ارتقاء کیفیت زندگی آن ها کمک می کند.


  • Location: ونکوور
  • Housing Type: غیر یارانه ای
  • Residence Type: مسکن مستقل سالمندان
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نمی تواند نیازهای جابجایی را برطرف کند
  • Special Housing Program: خیر