Chelsea Green

Chelsea Green

Chelsea Green در فاصله چند قدمی ایستگاه قطار Nanaimo Skytrain، حس محلۀ دوست داشتنی را همراه با دسترسی آسان به بقیه نقاط شهر ارائه می کند. ملک دارای 29 تاون هاوس خانوادگی خصوصی و مستقل و واحدهای دو و سه طبقه است. همچنین یک منطقه عمومی در ایجاد کامیونیتی برای فعالیت ها و یک محوطه بازی بسته را شامل می شود.


  • Location: ونکوور
  • Housing Type: یارانه ای, تاون هاوس ها
  • Residence Type: مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نمی تواند نیازهای جابجایی را برطرف کند
  • Special Housing Program: خیر