Chelsea Estates

Chelsea Estates

Chelsea Estates به بسیاری از پارک ها، زمین های ورزشی، مسیرهای پیاده روی و امکانات تفریحی و همچنین تمام سطوح مدارس نزدیک است. مراکز خرید بزرگ در 5 کیلومتری قرار دارند و مسیرهای حمل و نقل اصلی بسیار قابل دسترس هستند. 56 واحد تاون هاوس در این ملک با دسترسی به خشکشویی درون مجموعه و اتصالات لوله کشی لباسشویی موجود در داخل هر واحد تاون هاوس موجود است. پارکینگ زیرزمینی امن، زمین بازی کودکان و مرکز مراقبت روزانه نیز برای ساکنین موجود است.


  • Location: پورت کوکیتلام
  • Housing Type: یارانه ای
  • Residence Type: مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نیازهای جابجایی را برآورده می کند
  • Special Housing Program: خیر