Chelsea Corner

Chelsea Corner

Chelsea Corner به قلب محله Commercial Drive نزدیک است و در فاصله چند قدمی سه پارک در شرق ونکوور است و بخشی از یک کامیونیتی پر جنب و جوش و پر رونق با کاربری مختلط است. این ملک دارای 28 تاون هاوس خانوادگی (واحدهای 2 و 3 طبقه) است. همچنین در تاون هاوس ها، پارکینگ زیرزمینی امن، یک محوطه بازی بسته، و اتاق های رخت شویی و اتصالات لوله کشی برای ماشین های لباسشویی دارد.


  • Location: ونکوور
  • Housing Type: یارانه ای, تاون هاوس ها
  • Residence Type: مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نمی تواند نیازهای جابجایی را برطرف کند
  • Special Housing Program: خیر