آخرین اطلاعات COVID-19 انجمن نیو چلسی

بیشتر بدانید
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

خدمات ساکن و توسعه اجتماعی

تضمین تأمین مسکن امن و ایمن

اداره خدمات ساکن و توسعه اجتماعی New Chelsea Society تلاش دارد اطمینان حاصل کند که همه ساکنان در مسکن امن و مطمئنی زندگی کنند.

با روش زیر به این امر دست می یابیم:

الف. توانمندسازی ساکنان

حمایت از ساکنان در درک مسئولیت هایشان به عنوان مستأجر، و مکان یابی و دسترسی به خدماتی که به آنها کمک می کند تا اجاره نشینی شاد و پایدار، خودکفایی در خانه هایشان، و روابط متقابل محترمانه و مشارکتی با همسایگان خود داشته باشند.

ب. توانمندسازی کارکنان

ارائه تعلیم، آموزش و پشتیبانی به کارکنان و کمک به آنها در تعامل با ساکنان در حل تعارضات، مسائل و یا امور چالش برانگیز.

پ. پشتیبانی از فرآیند جامع تعیین جایگاه مستاجر

انتخاب و استقبال از ساکنان جدید و همکاری با کارکنان بخش عملیات برای اطمینان از شروع سازنده و مثبت برای هر یک از اجاره نشین ها.

ت. نظارت بر پایان اجاره نشینی

رهبری هر جلسه رسیدگی مسائل استیجاری مسکونی، و یا کمک به ساکنان، در زمان مقتضی، برای انتقال به مسکنی که برای نیازهایشان مناسب تر است.

ج. تقویت همکاری های مشترک

ایجاد مشارکت های اجتماعی برای برآورده کردن بهتر نیازهای ساکنان، گسترش خدمات برای ساکنان، و گسترش ارتباطات بین سازمان های مربوطه برای اینکه بتوانند در کمک به حل مسائل، همکاری سازنده ای داشته باشند.

ح. تحقیق در مورد نیازهای ساکنین

انجام تحقیقات مداوم در مورد نیازها و شرایط خاص ساکنان مختلف به منظور بهبود کیفیت زندگی و حمایت از مستأجران موفق.

خ. بودجه یابی برای خدمات پشتیبانی

انجام تحقیقات مداوم در مورد نیازها و شرایط خاص ساکنان مختلف به منظور بهبود کیفیت زندگی و حمایت از مستأجران موفق.

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!

برخی از راه هایی که می توانیم در حین اجاره در New Chelsea Society به شما کمک کنیم، در اینجا اشاره شده است.

  • ما فرم های نظرات را برای افرادی که علاقه مند هستند ساکن جدید شوند، پذیرش و مدیریت می کنیم
  • ما یک کتابچه راهنمای مستأجر و یک بسته خوش آمدگویی به ساکنان ارائه می دهیم
  • ما برنامه ها و فعالیت ها را سازماندهی و فرصت های داوطلبانه را ارائه می کنیم
  • ما در پاسخ به درخواست های تعمیر و نگهداری، با بخش عملیات هماهنگی می کنیم
  • ما کارگاه های آموزشی را برای ساکنان برگزار می کنیم
  • ما در حل اختلافات بین ساکنین کمک می کنیم و به ساکنان کمک می کنیم مسائل شان رسیدگی شود

به کمک نیاز دارید؟

آیا به کمک خدمات سکونت و توسعه کامیونیتی، نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید:

admin@newchelsea.ca

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.